Nezařazené

V momentálnej dobe sa Slovenská ekonomika nachádza na vrchole

Rok 2018 bol pre našu ekonomiku veľmi dobrý kedy sme dosiahli rast na úrovni 4,3%. Podobne tempo sa očakáva aj pre rok 2019 aj keď musíme už teraz povedať, že bude v niektorých aspektoch odlišný. Kým minulý rok našu ekonomiku ťahal domáci dopyt a investície tak v tomto roku bude hlavným katalizátorom nábeh novej automobilky pri Nitre.

kalkulačka

V roku 2020 sa však už predpokladá pokles rastu ekonomiky a to zhruba na úrovni 2.5%. Automobilka pri Nitre už nebude tak ako minulý rok novinkou, ktorá udržalo vysoký rast ekonomiky a preto zákonite musí klesnúť. Budeme však musieť čeliť aj mnohým vonkajším faktorom, ktoré nás môžu negatívne ovplyvniť ako napríklad prichádzajúci brexit vo Veľkej Británii.
Do budúcna však naša ekonomika stojí pred veľkou výzvou tzv. transformácie z hospodárskej krajiny s lacnou pracovnou silou k vyspelejším krajinám, ktorých ekonomika je založená na znalostiach.
 
Zvyšovaním minimálnej mzdy na Slovensku sa stále viac a viac stávame menej atraktívnou krajinou pre zahraničných investorov, ktorý hľadajú práve krajiny z nízkymi zárobkami, ktoré sú pre nich ekonomicky výhodné hlavne čo sa režijnych nákladov týka. V budúcnosti keď už nebudeme niesť označenie krajiny s lacnou pracovnou silou bude pre nás nesmierne dôležité aby sme dbali na kvalifikáciu a znalosti pracovnej sily.

zisk

V budúcom roku sa zvyšovanie platov spomalí, kým do teraz spôsobovalo nárast miezd hlavne nedostatok pracovnej sily a spoločnosti museli bojovať o zamestnancom, ktorý zostali neobsadení alebo taký, ktorým ponúkli lepšie platové podmienky, avšak po odznení tohto vplyvu sa toto súperenie o zamestnancov spomalí možno až zastaví.

Hoci bude u nás do budúcna pribúdať menej pracovných pozícii ako doteraz tak sa miera nezamestnanosti bude stále znižovať a to vplyvom zlého demografického vývoja.
Očakáva sa, že v roku 2023 bude miera nezamestnanosti na Slovensku dosahovať 5,5%.

Podobné príspevky