Nezařazené

Moderná škola-základ úspechu?

V súčasnosti je vývin vied a moderných technológií taký rýchly, že ho často ani nestíhame vnímať a sledovať. V dnešnom uponáhľanom svete sa snažíme držať krok s dobou a k tomu chtiac nechtiac vedieme aj naše deti. Veď už na školách sa stretávajú s počítačovými programami, o ktorých sme my v ich veku ani len nechyrovali. Dnešné školstvo stavia veľkú nádej na moderné technológie a komunikačné prostriedky, ktoré majú mladých ľudí viesť k tomu, aby kráčali s dobou a dokonale ich ovládali. Jednoducho sa dostanú ku všetkým potrebným informáciám prostredníctvom internetu a nepotrebujú pritom listovať v učebniciach.
dítě na klíně u počítače
Naskytá sa otázka: Je to naozaj také skvelé, ako sa prezentuje? Samozrejme, dobu ani pokrok nezastavíme a musíme sa snažiť kráčať s nimi. Je fajn, že vedieme deti k samostatnosti prostredníctvom technológií, ktoré im pomáhajú pri učení a získavaní informácií. Pravda je ale taká, že deti strácajú zmysel pre komunikáciu, nepotrebujú logicky myslieť a o čítaní kníh nehovoriac. Vo virtuálnom svete nepotrebujú pozerať človeku priamo do očí a nemajú sa to kde naučiť. Nevedia sa správne vyjadrovať a je často ťažké dostať z nich jednu súvislú vetu v ústnom podaní. Čítanie odišlo do úzadia a s tým súvisí aj zhoršenie gramatiky a pravopisu. Načo sa bifľovať vybrané slová,keď počítač gramatiku opraví aj sám?
 
 barevná písmenka
Všetkého veľa škodí
Treba si uvedomiť, že nič netreba preháňať. Ani učenie sa poučiek spamäti, ale ani vyhľadávanie informácií, ktoré použijeme raz a hneď potom si už nič z toho nepamätáme. Bolo by skvelé nájsť nejakú zlatú strednú cestu, ktorá by z dnešných detí nerobila virtuálnych maniakov, ale plnohodnotných a vzdelaných ľudí, ktorí vedia používať aj vlastnú hlavu.
 
Ako to vidia žiaci a študenti?
Je samozrejmé, že dnešným deťom v akomkoľvek veku viac vyhovuje práca s modernými technológiami. Netreba nosiť ťažké učebnice a všetko potrebné si vyhľadajú pomocou mobilných telefónov, tabletov či počítačov. Je ťažké vysvetliť im, že nie je v poriadku, ak všetky ich vedomosti pozostávajú z toho, čo si nájdu na internetovom vyhľadávači a vzápätí sa vytrácajú tak, ako virtuálna realita. Žiakov treba viesť k tomu, že informácie je dobré vedieť nielen vyhľadať, ale ich aj používať, zachovať si v pamäti a dosiahnuť prostredníctvom nich rast vlastnej osobnosti.

Podobné príspevky