Deti

Múdrejšie deti sa rodia po tridsiatke

Väčšina realizovaných výskumov sa doteraz zaoberala len ideálnym vekom matky na pôrod dieťaťa. Tie sa zhodujú na veku okolo 20 rokov. Neskôr totiž už môžu prísť neželané komplikácie. Stále viac a viac ľudí však odkladá deti, z dôvodu štúdia, kariéry a podobne. Podľa najnovších štúdií to však nemusí byť až taký problém, práve naopak.spiace dieťa.jpg
S rastúcim vekom pribúdajú aj riziká pre matku. Čo však lekári a iní odborníci dlho nevedeli je fakt, že deti narodené medzi 30 až 40 rokom života matky sú inteligentnejšie. Hovorí to štúdia realizovaná na vyše 18 000 deťoch v Spojenom kráľovstve, ktorá sa venovala súvislosťou medzi vekom matky a vývojom dieťaťa. Tá priniesla silný predpoklad, že deti, ktoré porodili matky vo veku od 30 do 39 rokov sú viac inteligentné ako tie, ktoré mali matky vo veku od 20 do 29 rokov.
Deti narodené po 29 mali v kognitívnych testoch detí do 5 rokov lepšie skóre ako ich rovesníci, ktorí sa narodili mladším matkám. Nie je to len ojedinelá štúdia. K podobným výsledkom dospeli výskumníci aj vo Švédsku. Tí sa zamerali na výsledky študentov vo veku 16 rokov a spojili ich s vekom matky pri pôrode. Z tohto výskumu vyšli najlepšie deti narodené vo veku matky od 35 – 39 rokov a hneď za nimi deti, ktoré sa narodili 30 – 34 ročným matkám.spiace dieťa.jpg
Otázka je, prečo deti narodené v neskoršom veku matky dosahujú lepšie výsledky? Podľa výskumníkov je táto skutočnosť spojená s tým, že tieto deti sa narodia ženám, ktoré sú pravdepodobnejšie vzdelanejšia, majú vybudovanú určitú kariéru, lepšie príjmy, stabilné vzťahy, zdravší životný štýl, vyhľadávajú dobrú starostlivosť o svoje deti, tehotenstvo si naplánovali a podobne.
Uvedený trend je však viditeľný až v súčasnosti, podobné výskumy z roku 1958 resp. 1970 priniesli opačné výsledky, a to, že deti narodené matkám vo veku do 39 rokov dosahovali horšie výsledky ako deti narodené matkám do veku 29 rokov. Zlom podľa všetkého nastav okolo roku 2000.
Každopádne ide o určitú štatistickú spojitosť a nie je vylúčené, že aj dieťa počaté v mladom veku nebude nadpriemerne inteligentné. Pri plánovaní svojho tehotenstvo to teda berte na vedomie len okrajovo.

Podobné príspevky