Rubriky
Deti

Školákov dokážete zvládnuť aj inak ako len strašením školou

Začiatok nového školského roka je pre rodičov asi väčší stres ako pre ich deti, ktoré by určite radšej ešte prázdninovali a užívali si voľnosť. V spojitosti s nástupom do školy urobia rodičia niekedy dosť podstatné chyby, hlavne, ak si pri ich výchove nevedia poradiť.Odkaz na tabuli.jpg

Dôležitá je spolupráca rodičov s učiteľmi
Strašiť deti formou: „veď počkaj, o chvíľu začne škola a tam si s tebou poradia“, je podľa psychológov veľká chyba a tejto forme nátlaku by sa mali vyhnúť. Považujú to za neprijateľné a snažia sa rodičom vysvetliť, akých chýb by sa mali pri autoritatívnej výchove vyvarovať. V prípade, že si s deťmi neviete poradiť, neobracajte sa hneď a vo všetkom na školu. V dnešnej škole učiteľ už nemá takú autoritu ako to bolo pred desiatkami rokov, keď rodičia chodili za učiteľmi a prosili ich, aby boli na ich deti prísnejšie. No v súčasnosti je to práve opačne, rodičia vyhľadávajú učiteľov a žiadajú ich, aby boli trocha menej prísni a viac brali do úvahy požiadavky detí, o ktorých tvrdia, že sú ešte nezrelé, čím ich v podstate sami zneisťujú.Rodič pomáha s učením.jpg

Uponáhľaná doba má na svedomí nevšímavosť
Mnohí z rodičov si kladú otázku, ktorý prístup je teda správny, ten spred niekoľkých desaťročí alebo dnešný spôsob výchovy. Psychológovia v tom majú jasno, do škôl by sa mala vrátiť autorita učiteľov. Ich postavenie sa totiž v poslednom období značne zdegradovalo, no málokto si uvedomuje, že dieťa vlastne strávi väčšinu času v škole a to by malo byť preň prínosom. Nezmenili sa však len vzťahy dieťa -učiteľ, ale aj dieťa -rodič. Stále častejšie je preferovaná bezutoritatívna výchova, a tak si rodič svoje deti musí akoby kupovať. Problémom je, že deti dnes majú takmer všetko a vtedy hovoríme o takzvanej kríze z nadbytku, nič si nedokážu vážiť, pretože nepoznajú núdzu. Rodičia sú zaneprázdnení, a tak ak vydajú zákazy či príkazy, nemajú čas dodržať ich. Veľkým problémom je aj ponocovanie, o ktorom netušia ani sami rodičia. Nestíhajú, žijeme totiž rýchlu a stresujúcu dobu.