Deti

Školákov dokážete zvládnuť aj inak ako len strašením školou

Začiatok nového školského roka je pre rodičov asi väčší stres ako pre ich deti, ktoré by určite radšej ešte prázdninovali a užívali si voľnosť. V spojitosti s nástupom do školy urobia rodičia niekedy dosť podstatné chyby, hlavne, ak si pri ich výchove nevedia poradiť.Odkaz na tabuli.jpg

Dôležitá je spolupráca rodičov s učiteľmi
Strašiť deti formou: „veď počkaj, o chvíľu začne škola a tam si s tebou poradia“, je podľa psychológov veľká chyba a tejto forme nátlaku by sa mali vyhnúť. Považujú to za neprijateľné a snažia sa rodičom vysvetliť, akých chýb by sa mali pri autoritatívnej výchove vyvarovať. V prípade, že si s deťmi neviete poradiť, neobracajte sa hneď a vo všetkom na školu. V dnešnej škole učiteľ už nemá takú autoritu ako to bolo pred desiatkami rokov, keď rodičia chodili za učiteľmi a prosili ich, aby boli na ich deti prísnejšie. No v súčasnosti je to práve opačne, rodičia vyhľadávajú učiteľov a žiadajú ich, aby boli trocha menej prísni a viac brali do úvahy požiadavky detí, o ktorých tvrdia, že sú ešte nezrelé, čím ich v podstate sami zneisťujú.Rodič pomáha s učením.jpg

Uponáhľaná doba má na svedomí nevšímavosť
Mnohí z rodičov si kladú otázku, ktorý prístup je teda správny, ten spred niekoľkých desaťročí alebo dnešný spôsob výchovy. Psychológovia v tom majú jasno, do škôl by sa mala vrátiť autorita učiteľov. Ich postavenie sa totiž v poslednom období značne zdegradovalo, no málokto si uvedomuje, že dieťa vlastne strávi väčšinu času v škole a to by malo byť preň prínosom. Nezmenili sa však len vzťahy dieťa -učiteľ, ale aj dieťa -rodič. Stále častejšie je preferovaná bezutoritatívna výchova, a tak si rodič svoje deti musí akoby kupovať. Problémom je, že deti dnes majú takmer všetko a vtedy hovoríme o takzvanej kríze z nadbytku, nič si nedokážu vážiť, pretože nepoznajú núdzu. Rodičia sú zaneprázdnení, a tak ak vydajú zákazy či príkazy, nemajú čas dodržať ich. Veľkým problémom je aj ponocovanie, o ktorom netušia ani sami rodičia. Nestíhajú, žijeme totiž rýchlu a stresujúcu dobu.

Podobné príspevky