Nezařazené

Kultúra, rodina, tradície = skutočné bohatstvo

Už je to celú históriu ľudstva tak, že ľudia tvoria spolky, ktoré označujeme ako rodina. Pojem rodina hádam nemusím podrobne vysvetlovať. Každopádne rodiny sú v každej národnosti a každá národnosť má aj svoje určité tradície a zvyky, ktoré zdedili po svojich rodičoch a tí zasa po svojich,…
čtyřčlenná rodina
Ako je s našimi rodinami a ich tradíciami sa dozviete i cez tento web-
Dnešní ľudia si možno niekedy myslia, že tradície sú tak trochu otravné a oberajú nás o čas, ktorý v tejto dobe nenásytnej po ziskoch chápeme ako peniaze a niekedy ide všetko ostatné bokom. Niekedy žiaľ aj tá rodina a spoločné chvíľe a s nimi i tradície. A myslím si, že tradície majú práve tú úlohu, kedy nám naši predkovia a svedomie káže nachvíľu spomaliť a venovať svoj čas spoločným chvíľam a záujmom rodiny. Takou ideálnou ukážkou sú napríklad Vianoce, ktoré sú aj teraz takmer o chvíľu za dverami.
děti a západ slunce
Za tradáciami teda chápme viac, než len otravu. Tieto tradície ctili naši predkovia z rovnakého dôvodu a to isté platí aj o ich predkoch a tak ďalej. Vždy išlo v prvom rade o to, nájsť si chvíľu na vytvorenie svojej krásnej chvíľky, do ktorej samozrejme patrí aj naša opora, naši milovaní, rodina. Ľudia mali ťažký život v podstate vždy. Vždy museli svoj čas a námahu venovať väčšinou veciam, ktoré nesúviseli s ich ozajstnými záujmami. A práve sviatky a kultúra rodiny má byť obdobím a príležitosťou, tento svoj čas zamerať na to, na čom nám skutočne záleží a čo nás robí skutočne šťastným a čas venovať tomu, kto nás skutočne podporuje a kto nás má skutočne rád. Preto tak ako naši predkovia i my musíme ctiť tradície naďalej pre ďalšie generácie. Aby aj oni v tejto rýchlej dobe pochopili, na čom skutočne záleží.
Pozerajme sa na to teda z tejto strany a hneď budeme mať do ctenia kultúry našich predkov viacej chuti i pocit určitej slobody, no aj zodpovednosti voči nim a ich prežitým životom.

Podobné príspevky