Nezařazené

Použitie literatúry a webové formy

Seminárna práca a jej text je ukončený záverom, kde zhodnotíme, ako sme riešili zadanú tému, v akej miere sme dosiahli ciele a zhrnieme priebeh našich textov. Po závere nasleduje zoznam použitej literatúry. Uvádza sa v ňom použité literárne pramene ako knižné, tak webové formy. Zoznam literatúry sa tiež píše na osobitnom liste podľa normy STN ISO 690. Či profesor požaduje náš vyhotovený projekt aj v elektronickej verzii, bude sa nasledujúca strana venovať prílohám. V prílohách nemusí byť len priložené CD / DVD s naším výtvorom, ale aj obrázky, schémy, výkresy a ďalšie grafické diela, ktoré sú rozsiahle a nie sú zaradené v texte zadanej úlohy.

Stačí zopnúť zošívačkou

Následne napíšeme zoznam príloh, ktorý bude na samostatnom liste. Číslovanie príloh býva iné, než u zozname použitej literatúry. Uvádza sa tiež opis prílohy u tlačenej formy to je počet strán a formát au elektronickej formy prílohy sa uvádza obsah CD / DVD. Keď je celá seminárna práca hotová, máme viac možností, ako bude dielo pri odovzdávaní vyzerať. Môžeme jej len zopnúť zošívačkou, alebo jej dáme do otváracej zložky, ktorá má priehľadnú prednú stranu. Učitelia nemajú radi odovzdané diela v euro zložkách, kde by museli vyťahovať celý podklad, následne zoradiť všetky strany a potom ich porovnať a znova uložiť späť do obalu.

Podobné príspevky